För att kunna anställa dem med den bästa kompetensen behöver vårt arbetsliv kunna rekrytera oavsett människors olikheter. För att verksamheten ska bli så bra som möjligt behöver allas engagemang kunna tas tillvara. Vi kallar det att framtidssäkra en organisation. Välkomna med er anmälan!

Bland föreläsarna kommer vi att få möta representanter för samhälle, internationella bolag, forskning och akademi, småföretag och opinionsbildare.

Bland de medverkande finns: Geely/Cevt, Göteborgs stad, Sveriges Radio, Iris Hadar, Malmö stad och Saab Group.

Dagen kommer även att innehålla ett forskarsamtal och en politikerdialog med företrädare för Socialdemokraterna och Moderaterna.

UUA presenterar nyheter och lanserar helt nya verktyg.
Moderator: Martin Sjögren, Randstad, styrelseledamot i Föreningen UUA.