Mångfald och kompetens är grunden för framgång

iKarlskoga

De senaste åren har Cambrex Karlskoga investerat 700 miljoner i utrustning och lokaler, ökat med 60 medarbetare och nästa stora steg blir att investera 200 miljoner i produktionen.

-Att samla duktiga människor från hela världen med olika typer av bakgrund och kulturer har verkligen varit en framgång för oss, säger Cambrex vd Bjarne Sandberg. Vi har arbetat strukturerat med kompetens- och kvalitetsutveckling för att nå den positiva utvecklingskurvan vi nu befinner oss i.

På Cambrex Karlskoga är de ett internationellt team. På forsknings- och utvecklingsavdelning finns syntes- och analyskemister från en mängd länder och engelska är ett vanligt språk i korridorerna. Bjarne belyser att det är tack vare företagets duktiga medarbetare som de kan fortsätta att växa och att de värdesätter kompetens med olika bakgrunder väldigt högt.

Bjarne berättar att fokus just nu ligger på att minska klimatavtrycket, utveckla produktionen och kompetensutveckla personalen. Allt för att kunna fortsätta att växa och förbättra positionen på marknaden för aktiva substanser till läkemedel.

Investeringar och ökad personalstyrka

Bjarne fortsätter med att berätta om de satsningar som företaget gjort och vad de kommer att satsa på framöver.

-Vi har investerat mer än 700 miljoner i utrustning och lokaler under de senaste fem åren och ökat vår personalstyrka från 420 till 480 medarbetare. Nu tar vi nästa stora steg och kommer under 2022 investera nära 200 miljoner i en stor uppgradering av en av våra produktionsanläggningar. Det kommer att ge oss ny kapacitet för att växa och på ett bra sätt kunna möta våra kunders ökande behov av läkemedelssubstanser.

Cambrex Karlskoga driver sin verksamhet på Björkborns industriområde. Hållbarhet är ett viktigt område och företaget har ett aktivt hållbarhetsarbete.

-Vi samverkar med andra företag på och i anslutning till området för att minska vårt klimatavtryck. Vi har planer på att göra hållbarhetsinvesteringar i vår produktion och i vår infrastruktur för att göra vårt arbete mer effektivt vilket också kommer leda till ett mindre avtryck på miljön. Vi utvecklar även vårt, för Björkborn gemensamma reningsverk för att kunna minska vår miljöbelastning. Vi arbetar aktivt med vårt klimatavtryck och letar hela tiden efter förbättringsområden. Vi vill ligga steget före i vårt miljötänk och se till att göra så lite avtryck som möjligt.

Bjarne berättar att han ser ljust på framtiden, utvecklingen av företaget och vad han värdesätter i kundrelationer.

-Cambrex Karlskoga går bra och vi fortsätter att utvecklas tillsammans med våra kunder. Vi arbetar med både större och mindre läkemedelsföretag, främst i Europa och USA. Ett av våra viktigaste fokusområden är att göra det enkelt för våra kunder att göra affärer med oss. Det är fantastiskt att få vara del av en verksamhet som förbättrar liv för många människor.