Att utveckla sin personal är att utveckla hela verksamheten

iKarlskoga

Just nu är Eurenco inne i en expansiv fas där vi satsar på utveckling och kompetenshöjning. De senaste åren har gått väldigt bra för oss och försäljningen av våra produkter fortsätter att öka. Vår största styrka är att vi är anpassningsbara och lyhörda för vad kunderna söker.

Så säger Eurencos VD Daniel Rydén om den positiva utvecklingen och starka expansionen. Eurenco är en av få på marknaden som producerar både krut och sprängämnen och detta gör dem till en viktig del av Sveriges export, samt att det samtidigt sätter en del krav på dem som leverantör.

”Eftersom marknaden ändras konstant så är det viktigt för oss att utvecklas och förändras med den. Just nu är vi i en expansiv fas där vi både bygger ut och utvecklar produktionen men framför allt så utvecklar vi våra medarbetare. Vi, tillsammans med de andra i koncernen, utvecklar nu alla chefer och ledare i ett aggregerat arbete som kallas The Eurenco Way. The Eurenco way är ett samlingsnamn för att visa en gemensam väg framåt och för att säkerställa att vi ser samma mål och arbetar mot gemensamma mål.” Fortsätter Daniel Rydén.

”I vår bransch är säkerhet en väldigt viktig del med tanke på vad vi producerar. En av våra värderingar är ”safety first” och det är något vi lever efter dagligen. En del av vår satsning i att utveckla och kompetenshöja våra medarbetare är att även utbilda dem i säkerhet och på så sätt bygga upp en ännu starkare säkerhetskultur.” Säger säkerhet, hälsa och miljöchefen Catharina Stenström.

Anders Hultman är en av medarbetarna på Eurenco som gjort en lyckad karriär inom företaget. Han berättar om hur Eurenco har gett honom en mängd möjligheter och att de visar på ett stort förtroende för sina medarbetare. Medarbetarna uppmuntras till att ta initiativ och utforska sin egen kompetens och idéer.

”Jag själv började som trainee 2005. Under det året fick jag vara runt på alla avdelningar inom företaget; allt från produktion till ekonomiavdelningen. Redan där fattade jag tycke för produktionen och visste att det var där jag ville fortsätta. Efter mitt trainee-år fick jag en tjänst på utvecklingsavdelningen, men ganska snabbt öppnades en befattning inom produktionen som biträdande avdelningschef, vilken jag sökte och fick. Ett år senare, 2008, fick jag ta över hela ansvaret för avdelningen och bli dess chef.”

Anders är sedan 2016 produktionschef för Eurencos krutverksamhet och berättar hur han alltid känt att Eurenco stöttat och verkligen vill ge sina medarbetare chansen att göra karriär inom företaget. Han berättar även att det finns en hel del medarbetare som växlat om helt inom företaget. Och allt detta tack vare Eurencos syn på utveckling och potential i sina anställda.

VD:n Daniel Rydén ser positivt på framtiden och berättar att företaget har mycket på gång. Satsningen på att utveckla ledare och chefer ser företaget som en investering som kommer att leda till en utveckling av hela verksamheten.

”Det finns en sådan stor kompetens här och det är viktigt att man tar vara på den. Det är tack vare våra duktiga medarbetare som vi är i den expansiva och utvecklande fas vi är i nu.”