Bharat Forge Kilsta i Karlskoga är världsledande i CO2-avtryck inom stålsmidesbranschen

iKarlskoga

Vi är först i branschen med en sådan här typ av deklaration, det ger oss en konkurrensfördel och en chans att ge kunderna en standard att utgå ifrån. Att kunderna kommer ställa krav på leverantörerna att ha full koll på sitt koldioxidutsläpp är bara en tidsfråga.

Så säger Bharat Forge Kilstas VD Niklas Blom om den miljödeklaration som företaget genomförde utifrån den internationella standarden EPD. Deklarationen innebär en kartläggning av hela verksamhetens miljöpåverkan, allt ifrån vilken diesel som finns i bilarna till vilket utsläpp de stora stålpressarna genererar. Uppgifterna i deklarationen registreras och verifieras sedan av en tredje part.

”Även om det just nu inte finns några lagar eller krav gällande koldioxidutsläpp i vår bransch är det viktigt för både oss och våra kunder att veta på vilket sätt och hur mycket vi påverkar miljön. Vi vill göra ett så litet fotavtryck som möjligt och få hela branschen att göra samma sak.”

Niklas berättar att deklarationen visar att de släpper ut 0,89 kilo koldioxidekvivalenter per producerat kilo, vilket är väldigt lågt. Andra i branschen, dock inte uträknat med EPD, ligger runt två till tre koldioxidekvivalenter per kilo. Medan produktionen av svenskt lammkött genererar 13 till 22 kilo koldioxidekvivalenter per kilo.

”Det här bevisar att stålindustrin, och framför allt inte vi på Kilsta, är den stora miljöboven. Och att det alltid går att förbättra sig. Vi har redan en handlingsplan för hur vi ska bli ännu bättre och ge våra kunder det bästa möjliga alternativet av ståltillverkning.”

Bharat Forge Kilsta köper material från Norden vilket Niklas anser vara en bidragande faktor till den låga siffran i miljödeklarationen.  Han berättar om hur Norden har så kallad grön energi vilket gör valet av material enkelt. Niklas uppmanar andra; både i samma bransch, samt andra branscher, att göra en likadan miljödeklaration för att ta reda på deras fotavtryck på miljön.

”Jag tror att många tvekar på att göra en sådan här miljödeklaration för att de är rädda för resultatet. Men jag vill uppmana andra att investera i en kartläggning. Det ger ett bra intryck hos kunderna och det resulterar i fler diskussioner och fler kunder. Det finns inget negativt med att genomföra en miljödeklaration, får man ett dåligt resultat ger det bara utrymme och motivering till förbättringar. Förbättringar som kommer leda till minskade kostnader, då det i grund och botten handlar om att tillverka effektivisera processerna, och minska åtgång på energi och material, vilket man i det långa loppet vinner på oavsett.”