Innovation Lab – här utvecklar vi för framtiden!

iKarlskoga

Det är viktigt att ta vara på våra medarbetares kreativa idéer och starka kompetens. Oavsett vilken avdelning någon arbetar på är man välkommen att komma med utvecklingsvisioner och lösningar. Labbet har varit otroligt lyckat och lett till många bra innovationer som används idag.

Så säger Niklas Hårstad, ansvarig för Innovation Lab på Saab i Karlskoga, om varför Innovation Lab finns och vad det hittills har resulterat i.

Niklas berättar att de arbetar efter Saabs vision ”It’s a human right to feel safe” för att skapa ett säkrare samhälle och att det är något som genomsyrar hela Saab och inte minst labbet. Innovation Lab startades 2019 och har sedan dess haft många lyckade projekt med flera uppfinningsanmälningar som är på väg mot patent.

”Hittills har vi arbetat med olika tekniker så som radarsensorer, bildbehandling och autonomi. Våra kollegor har hittat sätt att använda befintliga tekniker på nya sätt och jag är så sjukt imponerad. Folk är väldigt kompetenta och otroligt drivna. Jag tror det gör mycket för folk att de har möjligheten att pausa sitt eget arbete för att få utveckla och testa sina idéer här på Innovation Lab.” fortsätter Niklas.

”Alla medarbetare kan skicka in förslag på en teknikspaning, teknikstudie eller en generell idé. Vår Teknik- och Innovationsledning beviljar förslagen där medarbetarna får medel och tid för att genomföra och utveckla sina idéer. Detta sker oftast parallellt med det dagliga arbetet. Om idén går att demonstrera så får man sitta heltid på labbet under projektets gång.” säger Linnea Nilsson, systemingenjör på Saab Dynamics Karlskoga, om Innovation Lab. Hon har själv skickat in flera förslag på både teknikspaningar och teknikstudier som hon fått möjligheten att arbeta vidare med.

”Innovation Lab bevakar alla inkomna förslag och letar potential för demoprojekt hos oss. Förutom inskickade förslag så fångar vi även upp många idéer i fikarummen. Där är vi med och försöker plocka upp så mycket som möjligt. Det är så inspirerande och utvecklande att arbeta med så kompetenta människor runt sig.” fyller Niklas i.

Både Niklas och Linnea pratar om att Innovation Lab är ett bra sätt för att få medarbetare att känna sig sedda och bekräftade i sin kompetens. Och även att det genererar en hel del bra nya idéer och utvecklingsmöjligheter för företaget.