Matavfall blir smartavfall – tack vare dina matrester i bruna påsen

iKarlskoga

Det matavfall som slängs i bruna påsen skapar energi. Dina potatisskal, kycklingben och äppelskruttar hamnar på biogasanläggningen i Gottebol där de efter 50 dagar har omvandlats till två förnybara produkter – biogas och biogödsel. Häng med så får du veta mer!

Varje år sorterar Karlskogaborna drygt tusen ton matrester. Tillsammans med matavfallet från ett 15-tal andra kommuner hamnar de på biogasanläggningen där de krossas och blandas med andra biologiska produkter, exempelvis gräs och gödsel från lokala lantbrukare och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin i närområdet. Efter en process på närmare två månader har det omvandlats till biogas och biogödsel.

Biogas – ett miljövänligt bränsle

Biogas är ett miljövänligt bränsle som blir en del av en cirkulär ekonomi där rester blir en resurs. Eftersom vi i Karlskoga har en egen produktion ökar den positiva klimateffekten. Det blir färre transporter eftersom råvara, tillverkning och till slutanvändning sker i regionen. Cirkeln startar och sluts inom radien av några mil.

Det innebär också att vi skapar gröna jobb i regionen i alla delar av cirkeln. Det handlar om anläggningsarbeten, drift och underhåll av produktion, insamling av avfall, distribution och försörjning.

I Karlskoga rullar delar av kommunens olika fordon, allt från personbilar till sopbilar, på den egna biogasen. I Örebro kör Svealandstrafikens bussar på biogas som producerats i Karlskoga av Örebrobornas egna matrester, och i Värmland erbjuder OK Värmland biogasen på flera av sina tankstationer.

Biogödsel för att odla ny mat

Under processen i framställningen av biogas skapas även en näringsrik produkt som blir användbar inom jordbruket – en KRAV-märkt biogödsel. Den återgår till jorden när lantbrukarna sprider den på sina åkermarker och nya närproducerade grödor odlas. De blir sedan ny mat på din tallrik och kretsloppet är slutet.

Smartavfall

Det matavfall som du sorterar skapar alltså ny energi som går tillbaka till det lokala kretsloppet. Det är smart på riktigt och därför kallar vi det för smartavfall. Vi delar ut bruna påsar på Mosseruds återvinningscentral och vid receptionen på Skrantahöjdsvägen. Du kan också sätta en tom påse under locket på ditt bruna kärl så lämnar vi en bunt nästa gång vi tömmer ditt matavfall. Tack för att du sorterar!