Tar tillvara på möjligheterna och fortsätter att utveckla i Karlskoga

iKarlskoga

Intresset för att bygga med trä fortsätter att öka, något som märks hos Moelven Valåsen AB. Flera satsningar är i full gång och framtidsplanerna är många. 

“Viljan att fortsätta utveckla både branschen och oss själva är stor och vi måste satsa för att kunna fortsätta leverera klimatsmarta produkter och lösningar som världen behöver” säger Fredrik Jungermark, projektledare för Moelven Valåsens senaste stora investering.

För 13 år sedan började Karlskogabördige Fredrik Jungermark arbeta som elektriker hos Moelven Valåsen – i dag projektleder han en av Moelven-koncernens största investeringssatsningar. Med 250 miljoner investerade kronor arbetar man nu med att driftsätta nya biobränslepannan samt projektera och installera en helt ny såglinje på området, en satsning som ska möjliggöra ännu bättre resursoptimering och med ambitionen att göra Moelven Valåsen till ett av de moderna sågverken i Norden.

“Varje dag anländer cirka 75 lastbilar med timmer till vårt industriområde, och 75 lastbilar lämnar även området med färdigsågade brädor, plank och biprodukter. Vi ska ta tillvara på råvaran så bra vi kan och är alltid måna om att få så lite spill som möjligt och verkligen använda hela stocken. Den här investeringen skapar nya möjligheter för detta” berättar Fredrik.

Delaktighet och ta tillvara kunskap

Under de senaste två åren har flera investeringsprojekt genomförts hos Moelven Valåsen, bland annat en helt ny energicentral som ska säkra det ökade energibehovet som en ökad produktion medför.

“Den 13 januari kunde den som åkte förbi Moelven Valåsen se att det kom rök ur två skorstenar istället för en. Det här är ytterligare en investering som möjliggör expansionen av Moelven Valåsens sågade trävaror genom att säkra tillgången på värmemängden som behövs för att torka sågade träprodukter” säger Fredrik.

Och det finns två framgångsfaktorer i alla investeringsprojekt som både genomförts och som ska genomföras, framgångsfaktorer som Fredrik är duktig på att lyfta – att skapa delaktighet och ta tillvara på kunskapen som finns. Att involvera och engagera medarbetarna i processerna har varit, och är, ett måste. Det är också något som bygger stolthet och drivkraft, för det är medarbetarna som gör den stora skillnaden, menar Fredrik.

“Jag har själv upplevt att företaget uppmuntrat och tagit tillvara mina kunskaper och skapat förutsättningar för mig att både utvecklas och utveckla.”

Något som bland annat gett Fredrik stort utrymme för att delta i och leda olika projekt.

“Vi har en vd med framtidstro och som satsar på förändring. Vi använder de erfarnas kompetens och de ungas iver i vår förändringsprocess, det är viktigt att vi använder alla delar av företaget och faktiskt tar tillvara den breda kompetens vi besitter. Dessutom vet vi att det här ger både kunskap och skapar engagemang bland våra medarbetare.”

Hur hamnade du som projektledare för den här investeringen?

“Året jag började hos Moelven Valåsen byggdes en ny maskin på området. Då många delar av projektet leddes av centrala funktioner inom Moelven samtidigt som våra lokala resurser var på semester uppstod ett behov. Mitt intresse för maskin och teknik gjorde mig nyfiken, så jag tog tillvara på möjligheten att bli den lokala resurs som saknades just då. Jag hade en del idéer som togs väl emot och fick god kunskap om maskinen. Efter några år mynnade detta ut i en tjänst som just projektledare, där jag har en fot i produktionen och en fot i projektrummet.”

Varför sker investeringen just nu och hur går arbetet?

“Vi ska expandera för att kunna leverera mer sågade trävaror och ta till vara alla delar av skogen. Det här är en framtidsresa som tar mycket tid och ger många goda skratt, samt att vi får fantastisk hjälp av underleverantörer. Nu är vi i gång och detta blir ännu ett viktigt steg in i framtiden.”