Vi växer tillsammans med försvaret

iKarlskoga

BAE Systems Bofors i Karlskoga har rekryterat 330 personer de fem senaste åren varav cirka hälften är rena utökningar. Något som har resulterat i en stor tillökning av olika kompetenser och bakgrunder, inte minst på tekniksidan men även andra områden.

Sverige har ett totalförsvarsbeslut för 2021–2025 och regeringen med riksdag avser att avsätta ytterligare anslag till försvaret. Att försvaret samt andra länders behov växer har bidragit till vidare tillväxt av BAE Systems Bofors vars verksamhet tillverkar försvarssystem inom artilleri, det marina området och ammunition. Katarina Tolgfors, kommunikationschef på BAE Systems Bofors, berättar om hur beslutet påverkar dem.

”Försvarets tillväxt är en resa som vi är med på och dimensionerar oss för. I försvarsbeslutet finns beslut om nytt artilleriregemente i Kristinehamn och ett uttalat behov av utökat artilleri för Sverige. Idag har Försvarsmakten redan ARCHER för sitt artilleri och det finns ett uttalat behov av fler system. Sedan får vi se hur Försvarsmakten ser på behovet för att stärka försvarsförmågan inom det marina området och för ammunition.”

Fortsatt utveckling av de anställda

Per Linnerblad, HR-chef på BAE Systems Bofors, har varit med under företagets stora tillväxtfas både gällande affärer och anställda. Han berättar om hur deras arbete att utveckla och etablera alla de nya anställda nu blir nästa fas i den stora rekryteringen.

”Nu är det viktigt för oss att se till att de anställda vi har känner att de har en möjlighet till utveckling och karriär inom företaget. Vi anser att det är otroligt viktigt att ge våra medarbetare frihet i vad de vill göra av sin karriär och sin personliga utveckling. Vi har bland annat ett utvecklingsprogram som man som medarbetare hos oss kan söka, där man under ett år ges möjlighet att fokusera på sin egen utveckling och själv välja det ämne man vill utvecklas inom. Vi kör det här programmet vartannat år och det erhåller 16 platser. Det kan handla om allt från ledarskap, presentationsteknik, kommunikation med mera. Detta har varit väldigt uppskattat och något vi kommer att fortsätta med.”

Per fortsätter att berätta om hur BAE Systems Bofors ser en trend i att många stannar länge inom företaget och att det därför är viktigt för dem att satsa på ett hållbart arbetsliv.

”Vi ser en stolthet i våra medarbetare och en otrolig lojalitet. Därför är det viktigt att vi tar hand om de medarbetare vi har och se till att de känner en trygghet hos oss. Arbetslivet är långt så det är vårt jobb att se till att medarbetarna håller länge och känner en glädje att gå till jobbet.”

Per avslutar med att berätta om hur BAE Systems Bofors är det mindre familjära företaget i en stor koncern. Att detta ger möjlighet att värna om och skapa starka relationer mellan varandra inom verksamheten, samtidigt som det kan ge stora möjligheter till upplevelser både med resor och karriär inom företaget.