En busslast med blivande ingenjörer till Karlskogas teknikföretag –Företagssafari lockar studenter

iKarlskoga

Karlskoga ligger, trots sin storlek, i framkant när det handlar om innovation och teknik. Här finns många företag som är världsledande inom sina områden vilket gör vår stad mycket intressant för exempelvis studenter. I onsdags kom en hel buss med ingenjörsstudenter från Örebro Universitet till Karlskoga för att lära känna företagen lite närmre.

Västra Bergslagens industriförening (VBIF), består i nuläget av 10 av de största industriföretagen i Karlskoga och utgör en samlad kraft som verkar för att det finns goda förutsättningar för industri- och teknikföretagen, för kompetensförsörjning, innovation och utveckling. VBIF:s medlemsföretag fick nu i onsdags besök av en hel busslast med nyfikna studenter från Örebro universitet, det har även genomförts en likadan dag med studenter från Karlstad.

Det är sjukt spännande att vara här och se allt som pågår i Karlskoga. Vi känner till många företag sedan innan som finns här men idag har vi fått kännedom om ännu fler och faktiskt fått se hur stora företagen är. För oss är det jätteviktigt att knyta kontakter och se oss omkring för vart man skulle vilja arbeta efter studierna, och en sådan här dag ger oss verkligen den möjligheten.

Daniel Viberg & Isak Tidén, civilingenjörsstudenter

Syftet med dagen, som man kallar för en företagssafari, var att visa upp medlemsföretagens attraktivitet, både gällande bredd och spets och samtidigt lyfta fördelarna med att bo och verka i Karlskoga. Regionen växer och är just nu mer attraktiv än på länge med många spännande bostadsprojekt, intressanta jobb- och karriärmöjligheter.

Det kortsiktiga målet med dagen är att hitta kandidater för jobb, sommarjobb och examensarbeten till företagen och intresset är stort. Ett mer långsiktigt mål är att bygga och utveckla goda relationer mellan näringsliv och akademi.

Idag krävs det att man har en långsiktig strategi för kompetensförsörjning så förutom att matcha tillgång och efterfrågan på kompetens vill vi även vara med i dialogen kring utbildningarnas inriktning och innehåll. Därför är det viktigt att vi för en dialog med programledare från olika högskole- och civilingenjörsutbildningarna också, säger Anna Andréasson, verkställande tjänsteman i VBIF.

VBIF:s medlemsföretag har ett gemensamt behov gällande att hitta och rekrytera rätt kompetens. Genom att bjuda in studenterna och genomföra denna och liknande dagar tillsammans, så hjälps man åt med den framtida kompetensförsörjningen.

Vår företagssafari visar upp en bredd, men ger också en viss möjlighet till att, utifrån studenternas pågående utbildning och intresse, få en viss del av dagen skräddarsydd med olika företagsbesök. Dagen börjar och avslutas tillsammans för att knyta kontakter, säger Anna.

Ett av dagens fördrag hölls av Bharat Forge Kilsta AB som även stannade efteråt för att knyta kontakter med studenterna på plats:

Dels så är det extremt viktigt att samarbeta mellan utbildning och arbetslivet, det är dessa studenter som är vår framtid och därför behöver vi värna om dem. De ska ha möjlighet att lära känna oss och ställa frågor, och inte bara frågor om branschen utan även om hur arbetslivet i stort fungerar. Det är även otroligt viktigt vi företag är med och stöttar varandra och skapar goda relationer mellan oss, det är så vi lyckas med kompetensförsörjningen.

Thea Pisoni, HR-generalist Bharat Forge Kilsta AB

Dagen erbjuder ett axplock av besök i såväl produktion som utanför och stoppen är många på safarin.

Det här är en otroligt givande och rolig dag för oss studenter, vi är väldigt glada att VBIF bjöd in oss till detta. Vi arbetar väldigt teoretiskt i skolan och det blir en helt annan sak att få se hur saker fungerar live. Det är även kul att få se pulsen i staden, det är mycket som pågår här och det är verkligen en stad för oss blivande ingenjörer.

Charlie Grün, kontaktperson för studenter TekNat & högskoleingenjörsstudent

Vi ser fram emot att fortsätta bygga långsiktiga relationer med våra universitet och genomföra fler liknande dagar framöver. Vi gläds åt att vi kan träffas på det här sättet igen, säger Anna Andréasson avslutningsvis.