”Ett paradigmskifte som ger oss möjligheter till förbättring”

iKarlskoga

Nya försvarsbudgetar, NATO-medlemskap, ekonomisk nedgång och energikris är några av de stora utmaningar Sverige står inför just nu. En tid som Partnertech Karlskoga AB beskriver som ett skifte för hela försvarsindustrin.

PartnerTech Karlskoga AB är leverantör av komplexa detaljer till Sveriges världsledande försvarsindustri, bland annat komponenter till JAS-plan, infanteri- och artillerisystem. Företaget består av 165 anställda och sedan de 2017 förvärvades av Permec Group har omsättningen gått från 150 till 450 miljoner kronor.

“Med tanke på hur världen ser ut idag och vilka utmaningar samt förändringar det innebär tvingas organisationer att anpassa sig därefter. Företag kommer att behöva bli mer självständiga och anpassa sig till den förändrade ekonomin. Det ska bli väldigt spännande att se hur organisationer kommer att lösa situationen tillsammans och jag tror att det här kommer att bli en stor förändring för hela industrin.”

Henrik Blennmark, Sales & Commercial Support på PartnerTech Karlskoga AB

“Med alla de utmaningar som den här världssituationen skapar tror jag att det är en tid av förändringar och effektivisering som kommer att innebära förbättringar på många plan. Vi kommer att fortsätta jobba med ständiga förbättringar och anpassa oss på bästa sätt till det nya världsläget.”

Ulrika Eriksson, Key Account Manager på PartnerTech Karlskoga AB

Goda relationer

Ulrika berättar om hur de förändringar som redan skett i omvärlden har resulterat i en ökad orderingång för PartnerTech Karlskoga AB.

“Vi och våra kollegor i underleverantörsleden märker av förändringen. Där det är möjligt samarbetar vi gärna med lokala leverantörer. Vi har en del underleverantörer i Karlskoga som vi samarbetar med, en del av dem verkar inom samma säkerhetsområde vilket ger oss gemensamma faktorer på flera plan. Inte minst att många av oss är avknoppningar till Bofors vilket har resulterat i att vi skapat en unik relation oss organisationer emellan.”

Henrik fortsätter att berätta om hur den goda relationen leverantörer emellan samt att de goda och långa kundrelationerna de har i företaget kommer att underlätta i deras utveckling framåt.

“I ett sådant här skifte blir det viktigt att samarbeta och lyssna in. Diskutera med andra organisationer, så som intresseorganisationer, om lösningar och eventuella marknadsanalyser. Vi behöver se till att vi blir en så effektiv och bra leverantör som möjligt, oavsett världsläge, och där kan vi dra nytta av våra goda relationer och samverkansarenor.”

Elmia-mässan

PartnerTech Karlskoga AB kommer att befinna sig på Elmia Subcontractor-mässan i Jönköping den 15–17 november. Där hoppas de på att möta nya kunder, befintliga kunder och framtida medarbetare.

“Vi har deltagit på mässan i många år och ser det som en väldigt bra arena ur flera aspekter. Dels en arena för att träffa våra befintliga kunder och få en närmare relation, men också en arena för att visa vilka vi är och vad vi kan bidra med mot nya kunder. Elmia är ett perfekt ställe för att fånga upp de potentiella kunderna och sätta vårt företag ännu mer på kartan.”

Ulrika Eriksson, Key Account Manager på Partnertech Karlskoga AB

“Det här är också ett bra sätt för oss att stämma av marknadsförändringar med våra branschkollegor. Elmia ger en möjlighet att träffa många aktörer vid ett tillfälle och fånga upp och diskutera utmaningar som är generella för underleverantörer.”

Henrik Blennmark, Sales & Commercial Support på Partnertech Karlskoga AB