Örebro läns egna Industrihubb är igång

iKarlskoga
Fler än 20.000 personer arbetar inom industrin i Örebro län, då utan bemanningsföretag och konsulter medräknat. Antalet företag inom branschen, det vill säga alla tillverkande och utvinnande företag, är hela 650 stycken. Nu finns ett Industriellt utvecklingscentrum (IUC) för att stötta och utveckla industrin i hela länet.

Projektledaren för IUC Industrihubb är Anders Moberg. Han är utbildad civilingenjör och har en bakgrund inom både privat och offentlig sektor, med ett extra öga för industrin.

Anders Moberg

”Industrin är otroligt viktig, inte bara i Örebro län, utan i hela Sverige. Det är därför viktigt att vi stöttar och hjälper till att utveckla branschens möjligheter för tillväxt och modernisering.”

Anders menar på att Industihubben har tre uppdrag gentemot industriföretagen:

”Det första är att se till att de industripengar som finns i stöd kommer rätt. Det finns en mängd olika stöd och ekonomiska bidrag som företag kan söka både inom EU och nationellt . Här kan vi hjälpa till att söka projektpengar för att sen stötta företagen i det de behöver hjälp med. Det kan vara allt ifrån kompetenshöjning och kompetensförsörjning till materialtestning och processutveckling.”

Anders menar på att det finns många inom branschen i länet som missat dessa möjligheter till stöd och därför kan få en ordentligt skjuts i sitt redan nu goda arbete.

”Det andra uppdraget är att skapa ett nätverk. Karlskoga är ett praktexempel när det kommer till att företagen i den här stan pratar så mycket med varandra. Att företagen köper och säljer till varandra, ett starkt samarbete. Det vill vi uppnå i hela länet, ett samarbete mellan alla industriföretag. Både för miljöns skull, i stället för att köpa delar från andra världsdelar finns säkert ett bra samarbete bara några mil bort, men också för utvecklingens och den långsiktiga konkurrenskraftens skull.”

Det finns även andra fördelar med att bygga upp ett starkt nätverk; så som att involvera universitetens expertis, regionens andra stödfunktioner, Handelskammaren, Almi och många fler, menar Anders.

”Den tredje uppdraget är att få ihop den samlade behovsbilden. Det är viktigt att förstå branschens behov men vi blir även en aktör som kan agera och stötta företagen efter de upptäckta behoven. Vi kommer även att arbeta med utbildning, studiebesök och inspiration; både mellan företag och andra aktörer.”

Att starta Industrihubben i projektform beslutades av Region Örebro läns Regionala tillväxtnämnd för ungefär ett år och ett halvt år sedan. Och sedan den 30:e november i år bedrivs arbetet i en permanent organisation, IUC Industrihubb AB, styrd av industriföretag från flera delar av länet däribland givetvis Karlskoga.

”Nu kan vi äntligen börja arbetet och komma i kapp de andra länen. Våra grannlän har haft egna IUC:s länge och industriföretagen där har därmed fått mer stöd och hjälp till utveckling. Våra företag i länet har klarat sig bra länge utan det här stödet, så tänk då vad det här stödet kommer att göra. Nu skjutsar vi på våra egna och utvecklas tillsammans.”

Styrelsen från vänster:
Jesper Örhall, Platschef Bucher Emhart Glass
Torbjörn Appelqvist, Delägare PTAB Plåtteknik i Kumla
Birgitta Eweerlöf, VD Birgo
Gustaf Ekström, VD CNC Quality
Lina Marklund, VD Helix Verktyg
Anders Moberg, IUC Industrihubb
Frånvarande: Tommy Bengtsson, Platschef Volvo Construction Equipment


Just nu söker Industrihubben en projektledare inom industriutveckling, sök tjänsten här