Startskottet för den nya artilleriregementet A9

iKarlskoga

Igår gick startskottet för etableringen av ett nytt artilleriregemente i regionen, tillsammans med arméchefen och andra i försvarsmakten fick såväl regionerna som närliggande kommuner bevittna skarpskytte med artellerisystemet archer från Bae Systems i Karlskoga.

Noraskog Kompani vid P4 i Skövde genomförde sin första artilleriskjutning i Villingsberg. Befälen på kompaniet slutför nu sin kompetensutveckling för att kunna utbilda värnpliktiga. Redan under sommaren har kompaniet välkomnat de första värnpliktiga som ska utbildas till artillerisoldater. Försvarsbeslutet om denna återetablering är väldigt positiv för Karlskogas utveckling. Det kommer ytterligare förstärka näringslivet och Karlskogas fortsatta tillväxt. Vi välkomnar de nya regementet och alla de som kommer att tjänstgöra på plats.