Tidernas investeringslyft i Moelven

iKarlskoga

Ett pressmeddelande på VIA TT skriver: Moelven Valåsen i Karlskoga ska öka i kapacitet och bygger just nu en ny energicentral som skal tas i drift vid slutet av året, en investering på 60 miljoner SEK. Nu satsar Moelven ytterligare 185 miljoner SEK på att vidareutveckla sågverket. Detta innebär nyinvestering av sågintag, råsortering med kamerateknologi och en ny såglinje för klentimmer. När detta står klart år 2024 kommer sågverkets effektivitet och kapacitet öka markant.  

– Moelven Valåsen är vårt största sågverk sett till produktionskapacitet och omsättning. Det var här vi en gång startade upp pilotprojektet med ökad digitalisering av produktionsprocessen, också känt som “Det digitala sågverket”. De investeringar vi gör nu är fortsättningen för att kunna göra sågverket ännu mer effektivt, hållbart och lönsamt, säger Kristiansen. 

För att läsa hela artikeln:

Gå till inlägget